სახელი:
თამარ ლომიაშვილი
ID
2363
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
განათლების მაგისტრი, მიწვეული ლექტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
განათლების სპეციალისტი, განათლების მართვის პროექტი
სამეცნიერო ინტერესები: სკოლის ლიდერი, სკოლის მართვა და ადმინისტრირება, სკოლიდ დირექტორის ლიდერული უნარ-ჩვევების გავლენა მოსწვალის და სკოლის წარმატებაზე, მოსწავლის აკადემიური წარმატების ამაღლების სხვადასხვა გზები.
ელ.ფოსტა:
tamar.lomiashvili@gmail.com