სახელი:
თამარ შუბითიძე
ID
2366
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამის „განათლების მეცნიერებები“
დოქტორანტი

ელ.ფოსტა:
tshubitidze@gmail.com