სახელი:
ნანი მამულაძე
ID
2368
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
განათლების აკადემიური დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
nanamamuladze@mail.ru