სახელი:
მადონა მიქელაძე
ID
2372
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, შოტა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პსიქოლოგია, პედაგოგიკა

ელ.ფოსტა:
madonamikeladze@yahoo.com