სახელი:
გული შერვაშიძე
ID
2373
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფოლოსოფიის დოქტორი, პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
gulishervashidze@mail.ru