სახელი:
გიორგი ნადირაშვილი
ID
2384
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის დოქტორანტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
goginadi@gtu.ge