სახელი:
Pikria Gurtskaia
ID
2385
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctor, Professor,

Georgian Technical University,

Information technologies

ელ.ფოსტა:
p.ghurtskaia@gmail.com