სახელი:
Tamar Pagava
ID
2430
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Master in English, English Language Teacher, Language Centre, Ivane Javakhishvili State University

Teaching EFL, Foreign Language Teaching Methodology

ელ.ფოსტა:
tpagava@yahoo.co.uk