სახელი:
Hamid Reza Aryanpour
ID
2468
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Department of Psychology, Ardakan Center for Higher Education, Ardakan, Iran
ელ.ფოსტა:
hamidaryanpour@gmail.com