სახელი:
ნინო ასანიძე
ID
2500
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებების მიმართულების დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
nino.assanidze@gmail.com