სახელი:
Zeinab Mihandoost
ID
2513
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Dr. Zeinab Mihandoost
Department of Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, ILAM, IRAN
E-mail: xozns2006@yahoo.com
ელ.ფოსტა:
xozns2006@yahoo.com