სახელი:
Immanuel Selvaraj
ID
2543
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Degree: M.Sc. Psychology, Academic Status: senior Assistant Professor, VIT University, Vellore, Tamil Nadu, India, Scientific Interests: Counseling Psychology
ელ.ფოსტა:
immmer@gmail.com