სახელი:
Ann Baykenich
ID
2549
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
candidate from Lugansk national university by Taras Shevchenko
ელ.ფოსტა:
anna.baykenich@mail.ru