სახელი:
Maka Kordzadze
ID
2551
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD student at the Faculty of Humanities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (specialty - Educational Sciences)
ელ.ფოსტა:
maka_kordzadze@yahoo.com