სახელი:
Wei Zhang
ID
2561
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PHD degree, Senior Lecturer, Hunan University of Technology, Engineering education
ელ.ფოსტა:
3215049@qq.com