სახელი:
Kari Jabbour
ID
2573
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Dr. of education
Lebanese University, Lebanon
Educational Technology

ელ.ფოსტა:
karijabbour@hotmail.com

Kari Jabbour