სახელი:
ზაქარია ქიტიაშვილი
ID
2577
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ-პროფესორი
ელ.ფოსტა:
qitiashviliz@yahoo.com