სახელი:
Marina Senkova
ID
2587
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
postgraduate student, Department of Pedagogical psychology
the Pyatigorsk State Linguistic University
ელ.ფოსტა:
cueta@yandex.ru