სახელი:
მერაბი ჭელიძე
ID
2611
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, სამუშაოები დაკავშირებულია მანქანების და მოწყობილობების დინამიკის და სიმტკიცის კვლევა ძიებებთან, სხვადასხვა სისტემების მათემატიკურ მოდელირებებისა და პროგრამირებების სამუშაოებთან.
ელ.ფოსტა:
merabchelidze@yahoo.com