სახელი:
Ibrahim Fevzi Sahin
ID
2646
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Proff. Ataturk University of Primary Education Department
ელ.ფოსტა:
ifevzi@atauni.edu.tr