სახელი:
Ida Tsalikova
ID
2648
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Candidate of Sciences (Philology) The Ishim Ershov Teachers Training Institute, the Chair of Foreign Languages. Philology, Foreign Literature and Literary studies, Pedagogical Science.
ელ.ფოსტა:
idusic@yandex.ru