სახელი:
დავით წამალაშვილი
ID
2678
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სსიპ N21 საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი და თსუ-ის პედაგოგიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დოქტორანტი, მოწვეული მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge