სახელი:
თამარ შუბითიძე
ID
2685
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამის ”განათლების მეცნიერებები” დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge