სახელი:
სოფიო დოლიძე
ID
2688
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი
ელ.ფოსტა:
Sofio.dolidze@gmail.com