სახელი:
თინათინ მებურიშვილი
ID
2690
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ენის მასწავლებელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge