სახელი:
მირანდა გობიანი
ID
2691
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი,
ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge