სახელი:
თინათინ სახელაშვილი
ID
2692
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი

ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge