სახელი:
ივეტა გოგავა
ID
2695
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
კულტურის კვლევების სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი, პოსტ საბჭოთა კვლევების ცენტრის ანალიტიკოსი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge