სახელი:
მარეხ ნათენაძე
ID
2699
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკის დოქტორი, სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge