სახელი:
კონფერენციის ორგანიზატორები
ID
2722
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი:
დარეჯან თვალთვაძე, ქეთევან ჭკუასელი, მარინა ლომოური, გიორგი გრიგოლაშვილი, რუსუდან სანაძე, ზაქარია ქიტიაშვილი, ნინო ჩახუნაშვილი, თამაზ კარანაძე, ბელა პეტრიაშვილი, ივანე მინდაძე, ნათელა იმედაძე, ქეთევან ბაქანიძე, სოფიო დოლიძე, ნინო ელბაქიძე, ამირან ჯამაგიძე, მედეა სამსონია, ეკატერინე კვირიკაშვილი, ლელა ჭინჭარაული, ნინო ასანიძე, ხათუნა ლოდია.

კონფერენციის სამეცნიერო კოლეგია:
ქეთევან ჭკუასელი, თამაზ კარანაძე, დარეჯან თვალთვაძე, ბელა პეტრიაშვილი, რუსუდან სანაძე, ივანე მინდაძე, იმერი ბასილაძე, თამარ მეიფარიანი, დალი ფარჯანაძე, ნათელა იმედაძე, თამარ გაგოშიძე, სოფიო დოლიძე.


ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge