სახელი:
Bahtiyar Eraslan-Capan
ID
2735
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD
ელ.ფოსტა:
beraslan@anadolu.edu.tr