სახელი:
Vitaly Klymchuk
ID
2740
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Ph. D., senior lecturer, Institute of social and political psychology, motivation, psychotherapy
ელ.ფოსტა:
v-klymchuk@yandex.ru