სახელი:
Marja Tuominen
ID
2747
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, University of Lapland, Finland
ელ.ფოსტა:
tuomisyr@tuomis.com