სახელი:
ალექსანდრე ეგოიანი
ID
2755
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზ.-მათ. მეცნ. აკად. დოქტორი, უნივერსიტეტ "გეომედი"-ს პროფესორი;
ინტერესები: მათემატიკური მოდელირება, ბიოფიზიკა, სტატისტიკა, ბიომექანიკა
ელ.ფოსტა:
alex21cen@yahoo.com