სახელი:
მერაბ მირცხულავა
ID
2756
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ბიოლოგიის დოქტორი, უნივერსიტეტ "გეომედი"-ს პროფესორი;
მეცნიერული ინტერესები: დაავადებათა სტატისტიკა, ბიოფიზიკა
ელ.ფოსტა:
mmirtskhulava@yahoo.com