სახელი:
ზანდა ჩეჩელაშვილი
ID
2760
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი, ფსიქოლოგიის მიმართულება: ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური კონსულტირება და დიაგნოსტიკა.
ელ.ფოსტა:
Zanda1525@yahoo.com