სახელი:
იური პაპავა
ID
2833
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკადემიური დოქტორი, ზოგადი ფიზიკის ლაბორატორიის გამგე, ზოგადი ფიზიკა, ნახევარგამტარების ფიზიკა.
ელ.ფოსტა:
yuripapava@yahoo.com