სახელი:
Sharifah Sariah Syed Hassan
ID
2917
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Assistant Professor, International Islamic University Malaysia
ელ.ფოსტა:
sharifahshahab@gmail.com