სახელი:
Tetiana Sorochynska
ID
2986
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Сandidate of science, assistant professor of philosophy Rivne State Humanitarian University (Ukraine).
History of Education, Philosophy of Education.
ელ.ფოსტა:
valdemor7773@mail.ru