სახელი:
Emine GOCET-TEKIN
ID
2987
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Ph.D.
ელ.ფოსტა:
egocet@sakarya.edu.tr