სახელი:
ლამარა ქურჩიშვილი
ID
3076
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, კერძო სკოლა "ალბიონი", ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, მათემატიკური განათლება
ელ.ფოსტა:
lkurchishvili@hotmail.com