სახელი:
თეიმურაზ ვეფხვაძე
ID
3077
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზიკა- მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ,ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, მათემატიკური განათლება და რიცხვთა თეორია
ელ.ფოსტა:
t-vepkhvadze@hotmail.com