სახელი:
ელზა გარაყანიძე
ID
3084
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
განათლების დოქტორი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 26-ე საჯარო სკოლა, საჯარო სკოლის მუსიკის მასწავლებლის მომზადებისა და გადამზადების მოდერნიზაცია.
ელ.ფოსტა:
elzagarakanidze@yahoo.com