სახელი:
ნათია ბებიაშვილი
ID
3164
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge