სახელი:
ბელა დურგლიშვილი
ID
3166
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge