სახელი:
ზოია გრაფიშვილი
ID
3167
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქ.ფოთის XI საჯაროსკოლისქართულიენისადალიტერატურის
მასწავლებელი

ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge