სახელი:
ნატო ნოზაძე
ID
3170
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სოფ. გიორგეთის საჯარო სკოლის ქართილი ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge