სახელი:
მზია კუბეცია
ID
3172
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge