სახელი:
შორენა ტყემალაძე
ID
3173
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პედაგოგიკის ფაკულტეტის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge