სახელი:
მარეხ ნათენაძე
ID
3178
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკის დოქტორი, სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge